About me

Katarzyna - dawniej chciałam zostać farmaceutką, wada wzroku zdecydowała, że zostałam nauczycielką i arte-terapeutą. Obecnie jestem zakochana w językach obcych (angielski, rosyjski norweski, łotewski). Jestem córką archeologa, co wpłynęło na moją przeszłość oraz ukształtowało moją przyszłość. Podobno jestem "dobrą obserwatorką życia", a przynajmniej tak usłyszałam od mojego profesora od Psychoanalizy. Próbuję pokazać to w moich fotografiach.

Katarina - in the past I wanted to work as a pharmacist. But life is life, it didn't happen. So now, I am a teacher and art-therapist. Nowadays, I'm falling in love with languages (English, Russian, Norwegian, Latvian). Also I'm an archaeologist's daughter and it's created my life before. This it is important to my future. When I've got any free time I love going on any trip. My professor at Psychoanalysis classes said, I was good watcher of life. Now, I'm trying to show it in my pictures.


This is me.
  by Marianna, 7                                                                           by Natalia, 11