piątek, 23 czerwca 2017

Garden of Love


I saw many kind of lifestyle, I met many people (in Poland and Europe). In each culture people understand words "job" or "being hardworking". Some people want little, others - more. Actually I can't show specific ways for each countries. Because in each country I met different persons (I don't want to say 'in general'). I have never praised my family's got. I know we're not only family like that. And it's worth believing every person can be rich, rich without money... I've always enjoyed calm and being out of people's interest. Maybe it's stupid, but when I was younger I cried many times while somebody singled me out in group. Last years I understood how much I am lucky. I think I can say more about our place and show some pictures. My family created that place for about 15 years (stress and sacrifices). I don't regret. I'm still believing in honest life and I know how to raise the value without spending lots of money. Quality is important.

Widziałam wiele sposobów życia, poznałam wiele rodzin (w Polsce i Europie). W każdej kulturze ludzie inaczej odbierają słowa "praca" czy "bycie pracowitym". Jednym wystarczy niewiele, inni wymagają więcej. Właściwie nie umiem wskazać konkretnych postaw dla jakiegoś kraju, bo w każdym z nich spotkałam różnych ludzi (albo być może za mało wiem, nie chcę uogólniać).
Nigdy nie chwaliłam się tym co ma moja rodzina. Wiem, że takich rodzin jest więcej. I warto wierzyć, że nie wszyscy którzy coś mają także mają miliony, że nie wszyscy kradną... Zawsze lubiłam ciszę, spokój i brak zainteresowania. Może to głupie, ale w dzieciństwie często płakałam gdy ktoś wyróżniał mnie na tle grupy. W ostatnich latach zrozumiałam jak wielkie mam szczęście. Myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy i pokazać nad czym pracowała moja rodzina przez 15 lat (okupione stresem i wieloma wyrzeczeniami). Dzisiaj nie żałuję. Nadal wierzę w uczciwość i wiem jak podnieść wartość bez wydawania ogromnych pieniędzy. Jakość jest dla mnie najważniejsza.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz